Buxus en kalk

Buxus en Kalk

Het gebruik van kalk bij het kweken en opgroeien van de buxus plant is heel erg belangrijk. Een goede PH waarde van de grond is van wezenlijk belang bij krijgen van een mooie groene plant. Wat is de zuurgraad en wat is precies de PH van de grond? De zuurgraad en de PH van de grond zijn precies hetzelfde. De PH van de grond kan uitgedrukt worden in een getal. Dit getal wordt uitgedrukt in een schaal van 1 t/m 14.Voor tuingrond kan deze waarde variëren in bv. een PH van 4, wat een erg zure grond is en bv. een PH van 7, dit is een neutrale waarde. Je kunt dus stellen dat, hoe lager de waarde, hoe zuurder de grond. Om te bepalen wat de waarde in je eigen tuin is zul je eerst grondmonsters moeten nemen en deze laten onderzoeken. Meestal kun je dit laten bepalen in een van de grote tuincentra. Aan de hand van deze gegevens kun je een kalkbemestingsplan opstellen. De PH van de grond heeft nl. een grote invloed op het bodemleven. Als de PH laag is, dus de grond te zuur, is het evenwicht in de bodem verstoord en hebben de buxusplanten het erg moeilijk. Er zal weinig groei zijn en de bladeren blijven dof van kleur en krijgen geelachtige randen. Ook zullen er veel bloeiknoppen ontstaan, waardoor de plant niet fris en groeikrachtig oogt. Voor een optimale groei van buxus heb je een PH nodig van 5,5 en 7. Tussen deze waarde is er een optimale groei aanwezig. Ook de bacterieontwikkeling in de grond en de oplosbaarheid van mest is dan ook ideaal. De PH van de grond veranderen is een proces waar je enkele jaren mee bezig bent. Om de PH van 4 naar 6 te krijgen heb je zeker 4 jaar nodig. Daarom is het ook van belang een goed bemestingsplan op te stellen. Het is natuurlijk wel van waarde dat u regelmatig organisch materiaal toevoegt aan de grond. Dit kan in de vorm van compost of stalmest met veel stro plaatsvinden. De hoeveelheid kalk welke gestrooid moet worden zal ik proberen aan te geven.

Van PH 4 naar 6 : 4 jaar 2x per jaar 300 gram kalk per m2.

Van PH 5 naar 6 : 3 jaar 2x per jaar 200 gram kalk per m2.

PH 6 : 1x per jaar 100 gram kalk per m2.

PH 7 : 1x per jaar 50 gram kalk per m2.