Laatste nieuws cylindrocladium

Buxusziektes update augustus 2011

Spijtig genoeg is er dan laatste jaren een grote uitbreiding geweest van schimmelaantastingen in Buxus in heel West-Europa.

Er komen twee verschillende schimmels voor namelijk Cylindrocladium buxicola en Volutella buxi. Beide schimmels veroorzaken blad –en taksterfte. De aantasting begint meestal met Cylindrocladium en kan gevolgd worden door een secundaire aantasting van Volutella. Beide schimmels dienen dan ook bestreden te worden.

Hieronder vindt u gedetailleerde beschrijvingen van deze ziektes.

• Beschrijving

Cylindrocladium

De aantasting begint met zwarte vlekken op het blad. Na enkele dagen vallen de aangetaste bladeren massaal af en er ontstaan zwarte strepen op de jonge twijgen

• Beschrijving

Volutella

De aantasting begint met bruinverkleuring van de bladeren die daarna verdorren en tijdelijk aan de plant blijven hangen. Onderaan de bladeren ontstaan er bleekroze schimmelsporen.

Deze ziektes zijn bij een correcte behandeling goed onder controle te houden. Tijdig behandelen kan heel wat leed voorkomen. In grote Buxusaanplantingen is een preventieve aanpak te verkiezen. Wanneer er bij aantasting echter geen behandeling wordt uitgevoerd, kan de schade enorm zijn. Dit schadebeeld begint meestal met enkele kleine plekken om dan het tweede jaar uit te groeien tot grote aangetaste vlakken . De grootste schade gebeurt in de zomer en herfst, vooral bij vochtige omstandigheden. Extra waakzaamheid is dan zeker geboden.

Aangetaste planten kunnen volledig recupereren bij een degelijke behandeling.

Bestrijding:

Er zijn meerdere behandelingen nodig om de ziekte onder controle te houden. Een goede afwisseling van de gebruikte fungiciden is nodig om resistentie te voorkomen. Door het beperkt aantal goedgekeurde middelen is bestrijding niet zo eenvoudig. Vele producten zijn ook niet verkrijgbaar voor de particulier.

• Tijdens droge periodes kan u de termijnen wat verlengen omdat de ziektedruk dan minder is. Tijdens natte periodes is extra waakzaamheid geboden, zelfs tot eind oktober.

In tuinen met veel Buxus of aangetaste tuinen zijn 4 à 5 behandelingen per jaar aangewezen. Het is van belang om de ziekte stoppen want bij elke nieuwe uitbraak worden er vele schimmelsporen gevormd zodat de cyclus opnieuw start.

• Volgend schema geeft momenteel de beste resultaten:

begin mei: Eminent (tetraconazool) 7.5 ml/10 liter water (max.3 x/jaar ivm resistentie)

begin juni: idem

begin juli: idem

begin augustus: Bravo of Tattoo C (chloorthalonil) 25 ml + Sporgon (prochloraz) 10 gr/10 liter water

begin september: idem

• Volgende producten geven ook goede resultaten: Candid, Ortiva Top en Topsin.

Preventie:

Door een aantal gepaste maatregelen kan de ziektedruk fel verminderd worden.

• Een goede hygiëne is aanbevolen maar is geen garantie om de ziektes tegen te houden. Vermijd contact tussen besmette planten en gezonde planten.

Ontsmetten van haagscharen is totaal overbodig.

• In tuinen met automatische beregening is het beter om, in droogteperiodes, 1 keer per week veel water te geven dan alle dagen te sproeien. Op deze manier kunnen de planten beter opdrogen en zal de schimmel minder kans maken. Ook het gebruik van druppelbevloeiing is aan te bevelen.

• Ook oordeelkundige bemesting kan heel wat leed voorkomen. Planten die op een rustige manier groeien, blijken minder gevoelig voor aantasting. Het gebruik van gecoate meststoffen heeft dan ook de voorkeur. Overbemesting moet zeker vermeden worden.

• Ook de manier waarop we Buxus gebruiken, heeft een grote invloed op het voorkomen van deze ziektes. Dichte massieven, geschoren vormen en wolken zijn veel gevoeliger voor aantasting dan natuurlijk gegroeide struiken. In zulke tuinen is wat extra zorg dan ook zeker aangewezen.

• Afwisseling in het sortiment kan ook heel wat problemen voorkomen. Vermijden van gevoelige soorten is zeker te overwegen. Sommige soorten Buxus blijken niet of weinig gevoelig te zijn.

Conclusie:

Het is een feit dat we meer een meer geconfronteerd worden met lange, vochtige periodes in de groeimaanden Deze omstandigheden bevorderen vooral schimmelaantastingen bij planten. Ook Buxus wordt hierdoor getroffen. Door het vooroordeel dat er met Buxus niets kon gebeuren, werden deze schimmelziektes niet of weinig aangepakt. Door de povere kennis van deze schimmels werden er dikwijls foutieve adviezen gegeven.

Een adequate opvolging en behandeling zijn volgens mij de enige oplossing om deze plaag onder controle te houden.

Ook nu nog blijft Buxus één van de meest dankbare planten voor de tuin ondanks deze ziektes.

In droge zomers zal het probleem zich minder stellen. Ik wens u dan ook een mooie, droge zomer toe.

Didier Hermans,

Buxuskweker

www.herplant.be

www.buxusshop.be

www.buxuscare.com